En gentænkning af det danske jernbanepersontransportsystem i lyset af flytrafikkens udvikling

  • Ib Lunde Rasmusse LR Consulting

Abstract

 

 Det er tid til at gentænke det danske jernbanepersontransportsystem. Timemodellen sejler blandt andet fordi en fokusering på en udvidelse kapaciteten af jernbanesystemet i Østjylland med bl.a. en ny jernbanebro over Vejle Fjord er voldsomt omkostningskrævende. Så lad os vaske tavlen ren og kikke nye veje. Lad os starte med helikopterperspektivet. 

I dag foregår en stigende andel af den udlandsrelaterede persontransport med fly. Årsagen er at fly er billige i drift. De kræver ikke skinner med signaler, vejbroer og andre krydsninger. Og så er de billige pr fløjet kilometer. De kræver blot at der er placeret nogle trafikoperatører i tårne rundt omkring i Europa, som kommunikerer med flyene via radio. 

Published
31-12-2019