Fremtidens mobilitet -fire scenarier for 2035

  • Henrik Garver Foreningen for Rådgivende Ingenører
Keywords: scenarios

Abstract

 

 I Danmark oplever vi fortsat stigende trængsel, som koster samfundet og danskerne tid og penge. God mobilitet er en forudsætning for, at danskerne kan komme nemt og bekvemt mellem arbejde og hjem, og for at virksomheder let kan fragte gods rundt i hele landet. 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har ultimo 2018 udgivet rapporten ”Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035”. Rapporten skitserer fire forskellige scenarier for, hvordan Danmark imødekommer stigende trængsel i samspil med de drivkræfter, der udløses af centrale megatrends, som særligt påvirker mobiliteten i samfundet. 

De centrale megatrends, som belyses i rapporten er: Urbanisering, klimaforandringer og ressourceknaphed, teknologi og digitalisering. 

Hvilken retning udviklingen af infrastruktur i Danmark skal tage i lyset af disse megatrends, er et af de helt centrale politiske valg, som skal træffes i de kommende år. Det er et valg, som vil påvirke mobiliteten frem mod 2035. Udfaldsrummene for de fire scenarier er spændt ud omkring de to centrale akser for den politiske prioritering: Er det en offentlig eller privat opgave at levere transport- og mobilitetsløsninger til danskerne? Og skal individuelle eller deleløsninger fremmes? 

De fire scenarier resulterer i vidt forskellige konsekvenser, muligheder, investeringer og reguleringsbehov fra politisk side, som rapporten oplister til sidst. 

Published
31-12-2019