Uafhængig Batteri-Diagnose af Elektriske Køretøjer

  • Lasse Stenhøj Kofod Teknologisk Institut
  • Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut
Keywords: electrical vehicles, ev, battery

Abstract

 

 Det EUDP støttede forsknings- og udviklingsprojekt Adaptive Battery Diagnostic Tools for Lifetime Assessment of EV batteries, projekt nr. 64015-0611, (forkortet BATNOSTIC), har resulteret i en ny banebrydende metode til at diagnosticere degraderingen af batteriet i en elbil ved at måle direkte på batteripakken igennem bilens hurtigladerstik. En metode, som giver viden om tilgængelig kapacitet for batteriet og batteriets tilstand i forhold til bilens alder og kilometertal. Diagnosemetoden består af en multidimensionel analysemodel, der sammenholder laboratorietestede battericeller med værkstedstestede køretøjer og på denne baggrund beregner batteriets elektrokemiske slid. Metoden er så vidt vides, den eneste af sin art, som tester direkte på batteripakken, uden nødvendig information fra bilens interne computer. Testen kan derfor tilbydes som et uvildigt alternativ til bilproducenternes egne testmetoder. Et alternativ som i dag efterspørges hos autoværksteder og servicecentre. 

Published
31-12-2019