Lokale forhold for dobbeltudnyttelse ved parkering

  • Peter Nielsen Mains SWECO Danmark A/S
  • Ali Hussain Al-Khafaji SWECO Danmark A/S
Keywords: parking, local

Abstract

Projekterne i både Aalborg og Hvidovre havde fokus på parkeringsanalyser ved nybyggeri og tilbygning, samt benyttelse af dobbeltudnyttelse ved hjælp af to metoder. I det ene projekt er dobbeltudnyttelsesgraden fastsat ved tælling på en næsliggende parkeringsplads med tilsvarende funktioner og i det andet projekt er dobbeltudnyttelsesgraden fastsat ved tælling på parkeringsplads ved den eksisterende bygning som udvides. 

Resultatet for projektet i Aalborg viste, at antallet af parkeringsbåse kunne nedsættes yderligere på baggrund af tællingen. Resultatet for projekt i Hvidovre foreligger endnu ikke, men præsenteres på Trafikdage. 

Published
31-12-2019