Mobilitetsindeks

  • Ulrik Beck Incentive
  • Hans Henrik Woltmann Incentive
  • Thomas Odgaard Incentive
  • Anders Rody Hansen DI Transport
Keywords: Mobility

Abstract

I samarbejde med Dansk Industri har Incentive udviklet et mobilitetsindeks, som kan måle den generelle udvikling i mobiliteten i Danmark. Indekset tager udgangspunkt i data om danskernes rejsevaner fra Transportvaneundersøgelsen, og informationer om rejsetider fra Google Maps. Ved hjælp af de to datakilder har vi udviklet et indeks, som kan måle den generelle udvikling i mobiliteten for danskerne. Et af indeksets styrker er, at det er repræsentativt for danskernes rejsemønstre. 

Published
31-12-2019