Studerende fra bil til bus

  • Patrycja Anna Zieba FynBus
Keywords: students, bus, car, mobility

Abstract

FynBus har i efteråret 2018 gennemført fase 1 af projekt ”Studerende fra bil til bus”, hvor det unge kunde-segments transportvaner og holdninger er undersøgt i en grundig markedsanalyse. 

Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at godt halvdelen af de studerende benytter bus til/fra uddannelse, mens næsten hver fjerde studerende kører alene i bil. I samme undersøgelse vurderer flertallet, at bussen har et overvejende dårligt image sammenlignet med eksempelvis bus og cykel. Fire ud af fem vurderer ligeledes, at bussen er en dyr transportform. Flertallet angiver, at de er meget bekymrede for klimaet, men over halvdelen mener ikke, at de skåner miljøet ved at benytte bus til og fra uddannelse. 

Projektet indeholder en kampagne målrettet de unge, samt videreudvikling af undervisningsmateriale til uddannelsesstederne med fokus på transport og mobilitet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. 

Published
31-12-2019