Hvad koster trafikulykker samfundet?

  • Uffe Ærboe Christiansen Vejdirektoratet
Keywords: traffic accidents, costs

Abstract

Akutte hændelser på statsvejene, såsom uheld, har store konsekvenser for trafikanterne og samfundet i form af tidstab. Der er derfor behov for både at få opdateret viden om, hvor store de samfundsøkonomiske konsekvenser er, og at få mere handlingsorienterede værktøjer til at håndtere hændelserne, således at fremkommeligheden kan optimeres og tidstabet reduceres. Vejdirektoratet har derfor udarbejdet en metode til opgørelse af det samfundsøkonomiske tidstab ved uheld på motorveje. 

Den samlede opgørelse af samfundsøkonomisk tidstab ved uheld på motorveje var i 2016 var ca. 0,7 mia. kr. I denne artikel gennemgås metode og resultater fra beregning af samfundsøkonomiske konsekvenser. 

Published
31-12-2019