Tilgængelighed i landdistrikter

  • Mathias Schmidt ÅF
Keywords: accessibility

Abstract

I landdistrikter er bilejerskabet højt, og alternative transportmuligheder er ofte begrænsede. Det er derfor en stor udfordring at sikre god tilgængelighed, særligt med alternative transportmuligheder til bilen. Den kollektive transport er især udfordret i landdistrikter, fordi afstandene er store og aktiviteterne spredte.

Hovedformålet med dette projekt var at udvikle et rammesystem for et GIS-baseret tilgængelighedsindeks, der kan bruges af planlæggere til at analysere og vurdere tilgængelighed i landdistrikter. Rammesystemet kan benyttes til at understøtte en bæredygtig udvikling, hvilket muliggøres ved, at rammesystemet kan bruges til at analysere og vurdere de tilgængelighedsmæssige konsekvenser for en bestemt målgruppe af transport- og arealanvendelsesmæssige ændringer i et område. Rammesystemets anvendelighed testes i samarbejde med Guldborgsund Kommune for en specifik case.

Published
31-12-2019