Grøn Omstilling i Taxibranchen

  • Kathrine Fjendbo Jørgensen Region Hovedstaden
Keywords: taxi, green transistion

Abstract

Københavns Kommune og Region H har sammen med en lang række private aktører og NGO’er arbejdet på at understøtte omstillingen til grønne taxier i hovedstadsområdet. Det er der kommet en række resultater ud af, som vi vurderer, kan være af interesse for deltagerne på Trafikdage. Projektet er interessant af flere årsager. Dels pga. det offentlige private samarbejde, dels pga. det politiske interessearbejde og dels pga. de konkrete omstillinger, der netop nu er i gang i branchen – forårsaget af de virkemidler, der er blevet benyttet i projektet. 

Published
31-12-2019