Kan Eye Tracking forbedre trafiksikkerheden?

  • Alexander R. Svejstrup Veje, Trafik & Transport, Aalborg Universitet
  • Irma Kveladze Veje, Trafik & Transport, Aalborg Universitet
  • Camilla Sloth Andersen Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
  • Niels Agerhold Veje Trafik & Transport, Aalborg Universitet
Keywords: eye tracking, accident

Abstract

Det politiske mål om maksimalt 120 dræbte i trafikken i 2020 ser ikke ud til at blive indfriet, og en stor del af trafikulykkerne skyldes helt eller delvis manglende opmærksomhed. Dette antages ikke mindst at foregå ifm. brug af spejle mv., under specielt svingningsmanøvrer. Der er antagelig brug for nye metoder til at opnå større viden om trafikulykker for at forebygge dem. Derfor er det undersøgt, om Eye Tracking teknologien kan anvendes i forbindelse med ulykkesbekæmpelse. Det er sket i et pilotprojekt, som tog udgangspunkt i et studie, hvor otte forsøgspersoner bar Eye Tracking udstyr, imens de gennemkørte en rute i Aalborg, for at undersøge brug af spejle og lignende. Ruten inkluderede to sorte pletter. Det blev undersøgt, hvordan forsøgspersonerne orienterer sig igennem de sorte pletter, og resultaterne blev sammenholdt med optegningen af ulykkerne i Vejman. Igennem analyse af det indsamlet data, blev fire potentieller ulykkestyper fundet. To af ulykkestyperne var sammenlignelige og var allerede af finde i de optegnede ulykker i Vejman, og to nye potentieller ulykkestyper blev fundet. Disse to potentieller ulykkestyper, er ulykkestyperne, der ikke er registreret, men resultaterne fra Eye Tracking studiet viser generelt manglende orienteringen i trafikken. Eye Tracking teknologien kan derved bidrage med ny viden, som kan anvendes i en mere målrettet ulykkesbekæmpelse.

Published
31-12-2019