Sydtrafik fører an i arbejdet med digitale rejsedata

  • Anne Benedicte Ilsted SydTrafik
Keywords: digital travel data

Abstract

Sydtrafik har siden 2015 arbejdet på at sikre sig adgang til data på bussernes kørsel og på passagernes rejsemønstre. Som det første trafikselskab i Danmark er det lykkedes at få alle gængse produkter på rejsekort eller andet digitalt medie, som gør at der ligger data tilgængelige.

Sydtrafik har derfor afskaffet årlige manuelle tællinger, og erstattet dem med daglige væsentligt mere detaljerede elektroniske passagertal, der også har

mange flere oplysninger om passagertyper, f.eks. børn, unge, voksne, pensionister, og billetyper. Følgende billettyper er i dag digitale hos Sydtrafik: alm. rejsekort Classic, pendler- og penderkombikort, skole- og ungdomskort, udvalgte rejse specialkort, kontantbilletter, mobilbilletter og gruppebilletter.

De fire største datakilder til passagertal hos Sydtrafik er:

  • Flere varianter af rejsekortet (udgør ca. 81-84 procent)
  • Enkeltbilletter (udgør ca. 10-12 procent)
  • Mobilbilletter (udgør ca. 4 procent)
  • Gruppebilletter (udgør ca. 2-4 procent)

Alt i alt har Sydtrafik passagerdata på ca. 99,5 procent af alle rejser.

De få kort, som fortsat er på pap er militærkort, 3. parts kort og brutto erhverv. De udgør kun omkring 0,5 procent af antal samlede rejser.

Det er forskelligt hvor detaljerede oplysninger, der findes på de forskellige korttyper, idet transaktionsdata kan ske på delrejse niveau eller helrejseniveau. En helrejse fra A til B kan bestå af en eller flere delrejser. Det kan være nødvendigt med flere delrejser, hvor man skifter mellem bus/tog undervejs, for at kunne komme fra A til B. 

Kun rejsekortet, men for alle typer, har oplysninger på delrejseniveau, hvorimod de andre typer kun giver info på helrejseniveau. Som det ses ovenfor udgør Rejsekortet heldigvis langt den overvejende del af Sydtrafiks rejsedata, og det giver derfor stor viden omkring folks rejsemønster og gode muligheder for efterfølgende analyser.

Published
31-12-2019