Sænkede aldersgrænser for knallert 45 og lille motorcykel - konsekvenser for mobilitet og trafiksikkerhed

  • Thomas Christian Jensen DTU Management
  • Mette Møller DTU Management
  • Ninette Pilegaard DTU Management
Keywords: moped, motor bikes, consequences for mobility, traffic safety

Abstract

Artiklen præsenter skøn over konsekvenserne for mobilitet og trafiksikkerhed, hvis aldersgrænsen for knallert 45 og lille motorcykel sænkes med ét år. Først skønnes over antallet af unge, der vil skifte transportmiddel, og dernæst vurderes konsekvenserne for deres mobilitet og risiko i trafikken. Vurderingen af omfanget af skiftet til knallert 45 og lille motorcykel er baseret på de unges rejsemønster, deres holdninger til at skifte samt økonomiske og trafikmæssige forhold. Konsekvenserne for mobilitet og trafiksikkerhed er baseret på rejsehastighederne og risikofaktorerne for transportmidlerne før og efter skiftet. Resultatet præsenteres i form af sparet rejsetid og ændring i antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte. Rejsetid og personskader er værdisat med standardpriser. Analysen tyder på, at en sænkning af aldersgrænsen for knallert 45 og lille motorcykel vil medføre en besparelse i rejsetid men samtidig en stigning i antallet af personskader. Analysen viser endvidere, at omkostningerne ved flere personskader i de fleste tilfælde overstiger besparelsen ved reduceret rejsetid. 

Published
31-12-2019