Evaluering af forsøg med elbusser, der hurtigoplades ved endestationerne

  • Mikkel Krogsgaard Niss Københavns Kommune
Keywords: electrical vehicles, EV, electrical busses, emission

Abstract

Københavns Kommune har i samarbejde med Movia, Umove, E.ON og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen testet to elbusser, der hurtigoplades ved endestationerne. Projektet, der afrapporteres i august 2019, har givet nyttig viden om elbusser, som anvendes af trafikselskaber, kommuner og busoperatører til at indføre nulemissionsbusser i almindelig busdrift. På baggrund af bl.a. forsøget med hurtigopladte elbusser, har Københavns Kommune besluttet at udfase dieselbusser og i stedet indfase nulemissionsbusser på alle dieselbuslinjer senest i 2025. 

Published
31-12-2019