Fremtidens stationer og mobilitetsløsninger i yderområder i en grænseregional kontekst

  • Andrés Felipe Valderrama Pineda Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, København
  • Joe Jensen Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
Keywords: mobility solutions

Abstract

Fremtidens mobilitet kan være mange ting, alt afhængig af hvem du spørger og i hvilken geografi du operer i.For nogle er fremtidens mobilitet muligheden for at anvende digitalisering og den størredatatilgængelighed til at udvikle løsninger, der sikrer sammenhæng mellem transportformer på tværs afland og by. Andre mener at førerløse køretøjer kan sikre mobilitet for alle, optimere kapacitetsudnyttelsenpå vejene og bidrage til udviklingen af en konkurrencedygtig og effektivt kollektiv trafik.

Uanset hvad synes fremtidens mobilitet at repræsentere potentialer og udviklingsmuligheder, der kan væremed til at sikre et sammenhængende, effektivt og bæredygtigt transportsystem. Spørgsmålet er barehvordan vi sikrer, at vi forvalter disse potentialer og udviklingstendenser på en hensigtsmæssig måde, såfremtidens mobilitetsløsninger bliver en del af løsningen, og ikke en del af problemet. For at håndtere destore usikkerheder der forbundet med at forstå og realisere fremtidens mobilitet, er der behov for enlangsigtet og holistisk planlægningstilgang, hvor vi tør være ambitiøse og sætte retningen for hvilkenfremtid vi gerne vil have, fremfor hvilken fremtid vi tror vi kan få.

Interreg-projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen” vil gennemworkshoppen Fremtidens stationer og mobilitetsløsninger i yderområder foretage strategiske diskussioneromkring fremtidens mobilitet i en grænseregionale kontekst. Der vil være et særlig fokus på, hvordan viudvikler, indretter og interagerer med fremtidens stationer, knudepunkter og mobilitetsløsninger iyderområder for at sikre en bedre udnyttelse af ny og eksisterende infrastruktur i Greater Copenhagen.

Published
31-12-2019