COMPASS: Ny trafikmodel for hovedstadsområdet

  • Sidsel Kjems Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
  • Henrik Paag TetraPlan
Keywords: traffic model, Greater Copenhagen Area

Abstract

Københavns Kommune har taget initiativ til at udvikle en ny strategisk trafikmodel for Hovedstadsområdet: COMPASS - Copenhagen Greater Area Model for Passenger Transport. 

COMPASS bliver mere detaljeret end den nuværende trafikmodel for hovedstadsområdet OTM, således at den også kan bruges til beregninger af mindre ændringer, samt en model som er mere brugervenlig og dermed vil kunne bruges af Københavns Kommunes egne trafikplanlæggere i det daglige arbejde. 

Formålet med indlægget på Trafikdage i Aalborg er at fortælle om det nye ved COMPASS i forhold til OTM 7.1. COMPASS bliver state-of-the-art for trafikmodeller, ved dels af være aktivitetsbaseret frem for traditionelt tur-baseret og dels ved gøre det muligt at foretage detaljerede og sammenhængende analyser på tværs af transportmidlerne samt modellere nye transportteknologier som førerløse biler og delebiler. Dette er beskrevet kort nedenfor og vil blive forklaret i oplægget på konferencen. 

COMPASS bliver udviklet af MOE | Tetraplan med følgende underleverandører: COH ApS, Rapidis ApS, RSG (USA), RAND Europe (UK), DTU Transportmodelafdelingen, John Bowman (USA) og Andrew Daly (UK). 

Published
31-12-2019