Grønne krav til leverandørers transport

  • Ole Kveiborg COWI
  • Mattias Enggaard COWI
Keywords: transport, green demands, suppliers

Abstract

Flere og flere indkøbere i virksomheder og kommuner ønsker at få en tydeligere grøn profil. Der er fokus på forskellige områder, hvor aktiviteterne kan ændres, så energiforbrug reduceres og emissioner af CO₂ og lokal forurening reduceres. Et af de områder der er fokus på er transport, den interne transport i virksomheder og kommuner, kommunernes indkøb af transport og senest også på den transport som leverandørerne udfører for at kunne levere deres varer eller serviceydelser. I præsentationen gennemgås, hvordan en kommune eller større virksomhed kan fastsætte krav til leverandørernes transport. Dette illustreres med konkrete eksempler fra en analyse gennemført for Københavns kommune. Tilgangen består af forskellige elementer. Der ses på transportbehovene i forbindelse med forskellige indkøbskategorier, hvordan leverandørernes typiske transport ser ud, hvilke køretøjer, der benyttes. Derudover skal de teknologiske udviklinger fastlægges og endelig skal det vurderes, hvordan krav påvirker leverandørernes pris og hvordan indkøberens organisation påvirkes. 

Published
31-12-2019