Passagerernes kollektive transport eller den kollektive transports passagerer?

Muligheder og faldgruber ved brugerinddragelse i planlægningen af kollektiv transport

  • Anders Albrechtsen Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk
  • Lars Wiinblad Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk
  • Rasmus Markersen Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk
  • Casper Frøkjær Juul Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk
Keywords: public transport, passengers

Abstract

Passagererne i den kollektive transport står i en svagere position end forbrugere på andre markeder, idet det sjældent er muligt at vælge en anden udbyder, hvis man er utilfreds. Dette fravær af traditionelle markedsmekanismer kan være en medvirkende årsag til frustrationer og afmagt hos passagererne, der oplever at vigtige beslutninger træffes langt fra deres hverdag. 

Brugerinddragelse kan være en måde for myndigheder og trafikselskaber til at skabe større overensstemmelse mellem den udbudte kollektive transport og passagerernes ønsker. Resultater tyder da også på, at der er en vis sammenhæng mellem graden af brugerinddragelse og tilfredshed med den kollektive transport. 

Med udgangspunkt i både teori og praksis vil vi redegøre for de muligheder og faldgruber brugerinddragelse kan give. Anvendes brugerinddrages på denne rette måde, kan det være med til at imødegå frustrationer hos passagererne og give medejerskab for vigtige beslutninger. Omvendt kan uhensigtsmæssig anvendelse af brugerinddragelse, eller fravær af brugerinddragelse blive dyrere for samfundet, når beslutninger må ændres eller gøres om. 

Published
31-12-2019