Mobilitetsplan for virksomheder

  • Paw Nielsen NIRAS A/S
Keywords: mobility plan, organisations

Abstract

Samfundet oplever i disse år en stigende urbanisering, hvor flere indbyggere og virksomheder flytter mod de større byer. Dette medfører en væsentlig stigning i trafikmængden i form af bl.a. biltrafik. Biltrafikken er på det nuværende stadie ikke bæredygtig, og samtidig nedsætter den fremkommeligheden i byerne betydeligt. Dette er også gældende på motorvejene og de større indfaldsvejen. En stor del af denne trafik er pendlertrafik mellem bolig og arbejde. 

Som medarbejdere bruger vi alle en del af vores sparsomme fritid på at transportere os mellem bopæl og arbejdsplads, alt imens vi bidrager til den stadig stigende trængsel, hvilket har en række negative konsekvenser i form af dårligt helbred, såvel fysisk som mentalt, nedsat omsætning for erhvervslivet osv. Det er nærliggende at mene, at „nogen bør gøre noget...” 

Staten og kommunerne kan udbygge infrastrukturen inden for en række forskellige rammer. Oftest er det økonomien som sætter grænsen for hvor meget infrastrukturen kan udbygges, men også faktorer som pladsmangel og politiske holdninger kan sætte forhindringer i vejen for ændringer/udbygninger af infrastrukturen. Derudover har de kommunale og statslige instanser mulighed for at påvirke transportvanerne ved f.eks. øgede afgifter på den adfærd der ønskes reduceret, og mindre afgift på det som bidrager til den ønskede adfærd. 

Published
31-12-2019