Tryggere skoleudflugter med cykel og offentlig transport

  • Morten Lind Septima
  • Line Engell Nørby Herning Kommune
  • Sofie Gjedde-Simonsen Septima
Keywords: publiv transport, safe travels, school trips, bicycles

Abstract

For mange faggrupper udgør planlægning af ture en vigtig del af planlægningsopgaven. Opgaven kan være krævende både i tid og ressourcer, fordi der er tale om et kompliceret og videns-krævende puslespil. 

Der findes allerede en række værktøjer til planlægning af ruter med forskellige transportformer, men fælles for disse er, at de ikke er målrettet turplanlægning, der tager højde for lokale forhold eller de behov, som skolelærerne har. 

Værktøjet ”På Tur” kombinerer data fra trafikselskaberne med lokale geografiske data og giver på den måde en faggruppe et dedikeret værktøj til at forberede og planlægge lokale ture og ruter. 

Ved brugerinddragelse har projektet ”På Tur” givet indsigt i hvad og hvilke data der er nødvendige for at understøtte denne specifikke faggruppes behov. Vi har fået konkrete erfaringer med, hvordan man bygger en arkitektur, som kan inkludere både fagspecifikke og områdespecifikke data, og præsentere disse for brugeren på en let og overskuelig måde. 

Published
31-12-2019