Vi sætter strøm til byudviklingen: Nye digitale værktøjer understøtter den sammenhængende trafik- og byplanlægning i Hovedstadsområdet

  • Benedikte Munch Myrhøj By- og trafikplanlægning, COWI
  • Emma Lorenzen By- og trafikplanlægning, COWI
Keywords: digital tools, planning, Greater Copenhagen Area

Abstract

Trafik- og byplanlæggere arbejder ofte på de samme byudviklingsprojekter, men traditionelt er de to fagligheder ofte blevet indbudt til at løse opgaven uafhængigt af hinanden. I COWIs afdeling for by- og trafikplanlægning arbejder vi dog med at udfordre denne tilgang, da vi kan se, at kvaliteten i projekterne er større, når by- og trafikplanlæggere arbejder sideløbende og integreret med projekterne. Det er her, at projekterne for alvor skaber den sammenhængende byudvikling. 

COWIs by- og trafikplanlæggere har efterhånden gjort sig en række erfaringer med at anvende digitale værktøjer, som oprindeligt er udviklet til "rene" trafikprojekter, på nye måder, for at skabe den strategiske og sammenhængende byudvikling. 

I dette felt har COWI bl.a. udarbejdet en helhedsplan for pladsen bag Frederiksberg Rådhus. 

Projektet er et af flere eksempler på hvordan udformningen af den trafikale infrastruktur er særdeles afgørende for planlægningen af et byudviklingsprojekt af høj kvalitet. 

Published
31-12-2019