Bilisters vejvrede og sammenhæng med individuelle karakteristika samt opfattelse af årsag og motiv bag andres vejvrede

  • Sonja Haustein DTU Management, Transport
  • Mette Møller DTU Management, Transport

Abstract

Vejvrede er en kilde til ubehag men udgør også en sikkerhedsrisiko. Indsigt i fænomenet, herunder hvilke personer der involveres i vejvrede, er centralt fra et forebyggelsesperspektiv. Baseret på en online spørgeskemaundersøgelse der omfattede 4020 bilister i Danmark, ses der i denne undersøgelse på sammenhængen mellem individuelle karakteristika og forskellige aspekter af vejvrede. Undersøgelsen viser blandt andet, at en tredjedel af deltagerne i høj grad opfatter vejvrede som et problem, og at 41 % tænker på episoden på resten af turen eller længere, når de involveres i episoder med vejvrede. Dermed tyder undersøgelsen på, at vejvrede kan være en kilde til kognitiv distraktion ikke kun i selve situationen, men længe efter. Undersøgelsen viser endvidere, at trafikanters personlighed er relateret til, om de reagerer aggressivt eller konstruktivt, når de bliver vrede i trafikken. Deres reaktion er endvidere relateret til færdselsforseelser samt hvilke årsager og motiver trafikanter tillægger andres vrede i trafikken. 

Published
31-12-2019