Hvedstadsområdets trafik- og mobilitetsplanlægning er en fælles regional opgave

  • Søren Bom Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
  • Caroline Schousboe Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
Keywords: mobility planning, traffic planning, regional task

Abstract

Set i et regionalt borgerperspektiv giver det ingen mening at fokusere på enten tog, busser, cykler eller biler. Vi har hver især vores transportbehov, som får hverdagen til at hænge sammen på tværs af transportformer og myndighedsgrænser. 

Men med den stigende trængsel bliver hverdagen mere og mere usammenhængende for dem, som tager bilen – buspassagerer oplever ligeledes store forsinkelser i myldretiden. I toget og på stationerne rykker passagererne tættere sammen, når de nærmer os byen – mens der er god plads til at strække ben uden for bycentrene. 

Region Hovedstaden vil med en ny trafik- og mobilitetsplan bryde med de traditionelle planlægger tanker og tage udgangspunkt i at udnytte vores samlede transportsystem bedre og sætte ind der, hvor vi ser potentialer i at få flere til at skifte til den kollektive trafik, bl.a. ved at tilbyde flere forskellige kombinationer en bare et skift mellem bus og tog. 

Det er ikke en nem opgave – men det er en nødvendig opgave, hvor Region Hovedstaden præsentere nogle konkrete indsatser, som kan imødegå den stigende trængsel og gøre hverdagen nemmere og grønnere for pendlerne. 

Det kræver et regionalt overblik og samarbejde på tværs, hvis vi skal lykkedes – men planen er et seriøst bud på, hvordan vi får brudt med de barrierer som også trængselskommissionen pegede på for mere end fem år siden. 

Published
31-12-2019