Den accelererende mobilitet

  • Mette Jensen Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Keywords: mobility, behaviour

Abstract

Den stadigt voksende og hastigt accelererende mobilitet er udgangspunktet for et treårigt forskningsprojekt som ser på sammenhængen mellem den fysisk/ kropslige transport og den omfattende brug af IT-teknologier med indbygget mobilitet – f.eks. brugen af mobiltelefoner, e-mails, internet, TV etc. Moderne mennesker indgår i en række sociale netværk i stadig forandring, og for at opbygge og vedligeholde disse netværk må man være mobil. Der er således en sammenhæng mellem netværk og rejser, både de fysiske og de virtuelle. Projektets undersøgelse af rejsers/ mobiliteters betydning for mennesker i moderne samfund baserer sig på en række kvalitative interview både med såkaldt almindelige mennesker, og med personer som repræsenterer en særlig viden eller nogle markante synspunkter på feltet.

Published
31-12-2007