Taledataradio: Et MOVIA-projekt med radio og realtid

  • Uffe Crone Nielsen Trafikselskabet Movia
Keywords: radio, data communication, real time, bus, project organisation

Abstract

Taledataradio-systemet blev i sin endelige version rullet ud til busdriften i Storkøbenhavn i MOVIAs område ultimo 2006. Systemet kombinerer den traditionelle verbale radiokommunikation med skabelse og kommunikation af realtidsdata vedrørende trafik og drift.

Projektet har løbet over ca 4 år. I dette forløb er der etableret to versioner af systemet der er driftsimplementeret. Da det gamle radiosystem ikke længere kunne vedligeholdes blev der i første omgang implementeret et system til radiokommunikation som blev udrullet efteråret 2004. 2. fase med datakommunikation i produktion ultimo 2006.

Systemet skal i første omgang servicere Hovedstadsområdets bustrafik med kommunikation til ca 1200 busser fra 23 garager og 8 operatører.
Formålet med indlægget er at videregive de foreløbige erfaringer med udvikling og implementering af systemet, samt at angive effekterne af indførelsen af den digitale kommunikationsplatform.

Published
31-12-2007