Modellering af tomme ture i en regional godstransportmodel

  • Ole Kveiborg Danmarks Transportforskning
  • Mikal Holmblad Danmarks Transportforskning
Keywords: empty running, freight transport, modeling

Abstract

Ture i lastbil uden læs udgør op mod 25% af alle ture i Danmark. I modelsammenhæng har der ikke tidligere været gennemført særligt sofistikerede tilgange til at bestemme disse ture. Ofte er koblingen alene ved en fast faktor mellem ture med læs og uden læs. Dvs. at når godsvolumet stiger stiger antallet af tomme ture, selvom det umiddelbart vil være mulighederne for at få returgods, der er mest afgørende. Desuden køres ofte mindre omveje for at samle gods op. Papiret beskriver en simpel modeltilgang, der kan tage hensyn til bl.a. omvejskørslen og sammenligner dette med en relativ simpel tilgang, hvor afstanden og antallet af ture er afgørende for antallet af tomme ture mellem to zoner. Begge modeller giver mønstre, der minder om de observerede, men modelvarianten, der tager hensyn til omvejskørslen rammer bedre end den simple tilgang. Alle modellerne kan estimeres alene med de allerede tilstedeværende data fra Danmarks Statistik.

Published
31-12-2007