Presenstasjon av to liknende trafikkulykker med vogntog.

  • Rolf Mellum Statens Havarikommisjon for Transport
  • Martin Visnes Statens Havarikommisjon for Transport
Keywords: accident investigation

Abstract

Statens havarikommisjon for transport (SHT)er en ny aktør for gransking av veitrafikkulykker i Norge. Rapportnr. 1/2007 fra undersøkelse av to ulykker avgitt i april 2007 presenteres, og innlegget inneholder bilder, sammendrag og konklusjoner samt tilrådi.

Published
31-12-2007