Spar på Farten

Et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på incitament (forsikringsrabat)

  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen
  • Niels Agerholm Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen,
  • Nerius Tradisauskas Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen
  • Jens Juhl Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen
  • Lisbeth Harms Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Keywords: intelligent speed adaption, ITS, speed alert, traffic safety, accident, pay as you go, speed map, map matching, on board unit, GPS, intelligent transport systems

Abstract

Denne artikel beskriver et forsøg med Intelligent Farttilpasning (ISA) i Nordjylland som både er baseret på information og på incitament (forsikringsrabat). Dette betyder, at ISA udstyret informerer og advarer om hastighedsovertrædelser, men også giver strafpoint. Strafpoint, som efterfølgende reducerer en lovet bonus på bilforsikringen på 30 %. Projektet er det første ISA forsøg på verdensplan, der kombinerer information og incitament i form af forsikringsrabat. I projektet er udviklet en såkaldt On Board Unit (OBU) til ISA med en mobiltelefonforbindelse (GPRS) til en web server. OBU’en har også et avanceret mapmatching program og mulighed for opdatering af hastighedskortet ”over luften”. Endvidere er hastighederne på 22.000 km vej i Nordjylland kortlagt, og der er udviklet et webbaseret opdateringsværktøj til hastighedskortet. Projektet vil løbe i tre år og målet er 300 testkørere. I udgangspunktet var målgruppen unge bilejere, men det har vist sig svært at rekruttere deltagere til projektet, så projektet er nu åbent for alle aldersgrupper. Der er i øjeblikket godt 100 deltagere i projektet. De første resultater fra forsøget er lovende: På 50 km veje har deltagerne reduceret antal km, de kørte for hurtigt, fra 16 % til 3 % og på 80 km veje fra 29 % til 2 %.

Published
31-12-2007