En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk

  • Christian Berg IRIS (International Research Institute of Stavanger)
  • Stian Brosvik Bayer IRIS (International Research Institute of Stavanger)
  • Gunnar Thesen IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Abstract

Artikkelen presenterer en analyse av det norske ISA forsøket Ungtrafikk. Forsøket pågikk i Karmøy fra august 2006 til januar 2008, med 50 deltakere mellom 18 og 25 år. Det utvikles en typologi ut fra deltakernes motiv for å delta i forsøket. Denne typologien benyttes til å studere variasjoner i deltakernes holdninger til sikker ferdsel, forventinger til forsøket og deres faktiske kjøring i løpet av forsøksperioden. Analysen viser at sikkerhetsmotiverte førere kjører mer forsiktig i form av at de i mindre grad overskrider gjeldene fartsgrense og har en bedre kjørestil enn økonomisk motiverte førere, det vil si førere som primært begrunner deltakelsen med at de fikk 30 prosent reduksjon i forsikringspremien i løpet av forsøksperioden. Det er et tilsvarende skille i deltakernes motivasjon og henholdsvis forventinger til forsøket og holdninger til sikker ferdsel. Selv om typologien ikke evner å få fram en gjennomsnittskategori av deltakere gir den relevant innsikt for kunne forstå virkninger av en framtidig mer omfattende innføring av denne typen utstyr i trafikken.

Published
31-12-2007