6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne

  • Alex Landex Center for Trafik og Transport, DTU
  • Henrik Sylvan Københavns Rådhus
  • Otto Anker Nielsen Center for Trafik og Transport, DTU
Keywords: railway plan, infrastructure investments, high speed trains in Denmark

Abstract

De 6 største byer i Danmark har ønsket et overblik over mulighederne for at modernisere det danske jernbanenet. I notatet redegøres for status på det nedslidte banenet, om udviklingsmuligheder og om den udbygning, der finder sted i andre lande. 

Published
31-12-2007