Udarbejdelse af Banedanmarks beslutningsgrundlag for spor mv. 2007-2014

RSom baggrund for Aftale om trafik for 2007 mellem Regeringen, Dansk Folke- parti og Det Radikale Venstre fremlagde Banedanmark et beslutningsgrundlag på sporområdet mv. for 2007-14 i september 2006. Kommissoriet for beslutningsgrundlaget var at opstille en række scenarier, hvoraf et skulle beskrive hvilket trafikalt kvalitetsniveau, der kunne opnås in- den for den allerede givne bevilling, mens et andet scenarie skulle beskrive in- vesteringsbehovet for en fuldstændig afvikling efterslæbet på Banedanmarks skinnenet. Baggrunden for beslutningen om igangsættelsen af dette arbejde var, at det i forbindelse med de to seneste trafikaftaler (fra 2003 og 2005) var konstateret, at der ikke forelå et fuldgyldigt beslutningsgrundlag. Der var således behov for et oplæg, der kunne udgøre et sådant beslutningsgrundlag. Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget var en styre- gruppe bestående af Transport- og Energiministeriets departement, Finansmi- nisteriet, Trafikstyrelsen og Banedanmark. Selve beslutningsgrundlaget blev udarbejdet af en projektgruppe i Banedanmark. Indlæggets formål vil være at beskrive de forskellige aktørers roller i udarbejdelsen af dette beslutnings- grundlag samt deres erfaringer hermed.oller og erfaringer

  • Peter Jonasson Pedersen Banekontoret, Transport- og Energiministeriet

Abstract

Som baggrund for Aftale om trafik for 2007 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fremlagde Banedanmark et beslutningsgrundlag på sporområdet mv. for 2007-14 i september 2006.

Kommissoriet for beslutningsgrundlaget var at opstille en række scenarier, hvoraf et skulle beskrive hvilket trafikalt kvalitetsniveau, der kunne opnås inden for den allerede givne bevilling, mens et andet scenarie skulle beskrive investeringsbehovet for en fuldstændig afvikling efterslæbet på Banedanmarks skinnenet.

Baggrunden for beslutningen om igangsættelsen af dette arbejde var, at det i forbindelse med de to seneste trafikaftaler (fra 2003 og 2005) var konstateret, at der ikke forelå et fuldgyldigt beslutningsgrundlag. Der var således behov for et oplæg, der kunne udgøre et sådant beslutningsgrundlag.

Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget var en styregruppe bestående af Transport- og Energiministeriets departement, Finansministeriet, Trafikstyrelsen og Banedanmark. Selve beslutningsgrundlaget blev udarbejdet af en projektgruppe i Banedanmark. Indlæggets formål vil være at beskrive de forskellige aktørers roller i udarbejdelsen af dette beslutningsgrundlag samt deres erfaringer hermed.

Published
31-12-2007