Udbud af Kystbanen og Øresundstog

  • Claus Klitholm Trafikstyrelsen
Keywords: rail ways

Abstract

I november 2004 blev der indgået politisk aftale om udbud af Kystbanen og Øresundstog, som udmøntning af politisk aftale fra november 2003 om fortsættelse af udbud af togtrafik efter 1. udbud i Midt- og Vestjylland.

Udbuddet blev formelt igangsat med udbudsbekendtgørelse i foråret 2006, og står foran kontraktindgåelse i sommeren 2007 med henblik på driftsstart for ny operatør ved køreplanskiftet i januar 2009.

Published
31-12-2007