Udbygning af Nordvestbanen – Kunsten at blive på sporet

  • Susan Galsø Trafikstyrelsen
Keywords: rail ways

Abstract

Ved undersøgelse af udbygning af en eksisterende jernbanestrækning der kan indebære nedlæggelse af overkørsler, flyttes fokus meget hurtigt fra baneanlæg til de erstatningsanlæg, der foreslås, som erstatning for de nedlagte overkørsler. Det er i hvert fald Trafikstyrel- sens erfaring fra arbejdet med at undersøge hvilke udbygningsmuligheder for jernbanestrækningen mellem Lejre og Vipperød, der synes at være oplagte set ud fra bl.a. standsningsmønsterundersøgelse, køreplanseksempler, anlægsøkonomi og samfundsøkonomi.

Anlægsprojekter af denne type gennemgår en VVM-analyse og dertilhørende offentlig høringsperiode. I løbet af høringsperioderne for Udbygning af Nordvestbanen indkom mange kommentarer og forslag fra forskellige interessenter – bl.a. fra lokale myndigheder, borgere og interesseorganisationer. En overvejende del af kommentarerne omhandlede placering og udformning af erstatningsanlæggene og hvilke fordele og ulemper, der var herved. Og det er også det Trafikstyrelsen har brugt meget tid og mange ressourcer på at undersøge og diskutere med lokalråd, kommunerne og Vejdirektoratet.

Published
31-12-2007