Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder

  • Johnny Christensen Atkins Danmark A/S
  • Anders Hunæus Kaas Atkins Danmark A/S
Keywords: local lines, railway, cost benefit, upgrade

Abstract

Vestsjællands Amt besluttede i 2001, at der skulle udarbejdes en Transportpolitik. I den forbindelse blev der indledningsvis udarbejdet en Transportredegørelse, som belyste forholdene på transportområdet, herunder lokalbanedriften og busdriften.

I kølvandet på den i 2003 vedtagne Transportpolitik lod lokalbanerne udarbejde en ”Strategiplan / Visionsplan” med følgende overordnende målsætninger:

  • Nye togsæt (som supplement til de i 1997 anskaffede IC2-togsæt).
  • Opgradering af infrastrukturen med en forøgelse af strækningshastighederne.
  • Større trafikudbud.
  • Direkte tog Nykøbing Sj. – Roskilde og Slagelse – Nykøbing Sj.
  • Genåbning af persontrafikken på banestrækningen mellem Høng og Gørlev.
  • Etablering af Slagelse Bybane ved genåbning af persontrafikken fra Slagelse station til Antvorskov Kaserne.
Published
31-12-2007