Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene – hva er effekten?

  • Alberte Ruud Urbanet Analyse
  • Bård Norheim Urbanet Analyse

Abstract

Norconsult og Urbanet Analyse har fått i oppdrag å evaluere ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i mindre bilbruk i byområdene”. Belønningsordningen ble startet opp i 2004. Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand ble invitert til å søke om midler. I 2006 ble også Tromsø bedt om å søke. Totalt er det bevilget 340 mill kr til byene i løpet av de tre første årene.

Published
31-12-2007