Passagerer med særlige behov

  • Niels Harne Transport- & Energiministeriet
  • Lykke Magelund TetraPlan A/S
Keywords: transport policy, public transport, disabled people

Abstract

Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene for mennesker med handicap med særlig fokus på blinde og svagtseende. Paperet er en bearbejdning af sammenfatninger fra udredningens to publikationer (se kilder bagest). Kollektiv transport og andre kørselsordninger har stor betydning for mennesker med handicap. Hvis man, som f.eks. blinde- og svagtseende, ikke har mulighed for at køre selv, er kvaliteten af det kørselstilbud, der gives, afgørende for mobiliteten.

Published
31-12-2007