København Citybus

 • Hjalmar Christiansen TetraPlan A/S
Keywords: public transport

Abstract

Tetraplan har for Københavns Kommune analyseret mulighederne for at etablere en Citybus i København.

En Citybus er en højfrekvent, lokal, buslinie i det centrum af byen.

Arbejdet har indeholdt følgende hovedelementer:

 • Analyse af internationale og Københavnske erfaringer:
  Internationale erfaringer omfatter indsamling af oplysninger fra Wien, Rom, Manchester og andre byer, som har eller har haft Citybusser.
  De Københavnske erfaringer omfatter 5 tidligere forsøg med Citybusser (og lignende).
 • Analyse af passagerpotentialet:
  Med udgangspunkt i TU, erfaringerne med servicebusser og diverse andre kilder er der udarbejdet overslag for de mulige passagertal. Videre er det analyseret, hvilke rejsemål, som skal betjenes for at opfylde de enkelte passagergruppers behov.
 • Konkrete ruteforslag
  Endelig er der udarbejdet 4 forslag til konkrete ruteføringer i København. Disse sammenholdes med analysen af passagerpotentialet.
Published
31-12-2007