Forsøg med biodiesel

  • Niels-Anders Nielsen Færdselsstyrelsen

Abstract

Med finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 60 mio. kr. i tilskud til forsøgsvis anvendelse af biodiesel i køretøjer som busser, lastbiler mv.
Udmøntningen af ordningen har været forsinket, idet Statoil kom på markedet med Bio95 benzin på eget initiativ.
Regeringen godkendte i december, at forsøgsordningen skal udmøntes som aftalt, men forskydes ét år fra oprindeligt 2006-2008 til 2007-2009.
Forsøgsordningen forventes i praksis at blive administreret af Færdselsstyrelsen, som har den nødvendige motorsagkundskab og som har erfaringer med lignende, udviklingsorienterede projekter om køretøjers energi- og miljøegenskaber.

Published
31-12-2007