Miljøzone i København

  • Tanja Provstgaard Center for Trafik, Københavns Kommune

Abstract

”Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse: Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.” er tiltrådt 1. januar 2007. Københavns og Frederiksberg kommuner har udarbejdet et forslag til geografisk afgrænsning af en miljøzone dækkende området indenfor Ring 2 og Vejlands Allé. Dette forslag er nu endelig vedtaget af henholdsvis Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune.

Københavns Kommune har i årevis forsøgt at få tilladelse til at indføre en miljøzone for tunge køretøjer. Helt tilbage i oktober 2002 vedtog Borgerrepræsentationen, at kommunen skulle ansøge om tilladelse til en miljøzone under den daværende lovgivning. Efter en lang proces frem og tilbage med Justitsministeriet fik kommunen et endeligt afslag i januar 2006. Afslaget lagde dog op til, at der skulle udarbejdes et nyt lovgrundlag for miljøzoner.

Published
31-12-2007