Københavns første tilgængelighedsrute i Indre By

  • Mogens Møller Via Trafik
  • Annie Højriis Hansen Vej & Park, Københavns Kommune
Keywords: accessibility for all, road design and architecture, citizen involvement

Abstract

Med vedtagelsen af Københavns Kommunes handicappolitiske strategi i 2004, og 2 år senere handleplaner for alle relevante forvaltninger, - er de sat politisk fokus på at forbedre tilgængeligheden i København. ”Den Tilgængelige by - 3 scenarier for en Københavnermodel” er Teknik og Miljøforvaltningens handlingsplan. Kommunens politikere besluttede, at arbejdet i første omgang skal koncentreres om at etablere tilgængelige ruter i hele byen - rutenetmodellen. I budgetaftale 2007-09 blev der afsat de første midler til anlæg af ruterne.

Som første led i realiseringen af rutenetmodellen har Teknik- og Miljøforvaltning i samarbejde med Via Trafik udarbejdet et projekt for første tilgængelighedsrute mellem Hovedbanegården og Kongens Nytorv. Handicaporganisationerne er inddraget i arbejdet. Ruten forventes anlagt i 2008.

Projektet skal sikre, at alle uanset fysisk funktionsnedsættelse kan færdes på en af de mest benyttede fodgængerruter i Indre By, over Rådhuspladsen, ad Strøget og dets centrale pladsdannelser til Kongens Nytorv. Samtidig skal der tages hensyn til den design- mæssige indvirkning på de eksisterende byrum, som ruten gennemløber.

Målet er derfor at finde den bedste balance i bestræbelserne på at sikre tilgængelighed, at byrumsdesignet ikke forringes, og at økonomirammen holdes.
Indlægget handler om denne prioritering i forbindelse med første tilgængelighedsrute.

Published
31-12-2007