Danske vejregler for trafikledelsessystemer

  • Charlotte Vithen Kompetencecenter for Trafikledelse, Vejdirektoratet.
  • Dorrit Gundstrup Trafik- og planafdelingen, Vejcenter Hovedstaden, Vejdirektoratet.
Keywords: National guidelines, variable message signs, VMS, signal systems, behaviour of road users

Abstract

Trafikmiljøet er under stadig udvikling som følge af mange forskellige faktorer. En del af disse er direkte relaterede til forholdene i trafikken som voksende trafikmængder, krav om god fremkommelighed og krav om forbedret færdselssikkerhed. Andre forhold som driver udviklingen er krav om et forbedret miljø og krav om et tidssvarende informationsniveau for trafikanter.

Gennem de seneste år har der været stadig stigende efterspørgsel på brug af Intelligente TrafikledelsesSystemer (ITS) på de danske veje for at opnå større trafiksikkerhed og bedre fremkommelighed. Dette har ført til, at der i et stadigt voksende antal vejprojekter er eksperimenteret med forskellige trafikledelsessystemer omfattende eksempelvis variable vejtavler eller trafikstyret signalregulering. Der er nu behov for at samle erfaringerne i danske vejregler.

Vejregelarbejdsgruppe 3.0, "IT på vej", skal derfor i henhold til sit kommissorium af 11. nov. 2004 udarbejde gældende vejregler for trafikledelsessystemer omfattende bl.a. variable vejtavler og signalanlæg.

Published
31-12-2007