GPS-pilotprojekt

  • Jens Foller Vejdirektoratet
  • Charlotte Holstrøm Vejdirektoratet
Keywords: GPS, traffic analysis, rapidis, travel speed, The Danish Road Directorate

Abstract

Vejdirektoratet har, baseret på en foranalyse, i juni 2006 besluttet at gennemføre et GPS- pilotprojekt, som skal løbe til sommeren 2008. Pilotprojektet har som hovedmål at indsamle, anvende og evaluere rejsehastigheder indsamlet via GPS-systemet (Global Positioning System) til brug for fremkommelighedskortlægning, generelle planlægningsopgaver og trafikmodeller.

I projektet indsamles historiske rejsehastigheder af høj kvalitet, fra personbiler, varebiler og lastbiler. Det har højeste prioritet at samle rejsehastigheder ind fra statsvejnettet, men det er også et stort ønske at kunne indsamle rejsehastigheder fra det øvrige vejnet i så stort omfang som muligt. Som en del af projektet er det også målet at få indblik i mulighederne for at anvende GPS til indsamling af realtids trafikinformation.

Baseret på de overordnede mål nævnt ovenfor er følgende delmål opsat for projektet:

  • At etablere og udbygge en analysefunktion hos Vejdirektoratet
  • At vurdere kvaliteten og anvendeligheden af GPS data til en række formål
  • At få afprøvet og beskrevet forskellige anvendelser af GPS data
  • At etablere kontakt til og evt. aftaler med væsentlige dataleverandører på det danske marked
  • At evaluere de mange erfaringer indsamlet i løbet af pilotprojektet
  • At få fastlagt en strategi for Vejdirektoratets fremtidige eventuelle fremtidige anvendelse af historiske og realtids GPS og GSM data

Realtids trafikinformation baseret på GSM data fremkommer ved at følge mobiltelefoners bevægelser via anonyme oplysninger tilgængelige centralt i mobiltelefonnettet.

Published
31-12-2007