Flådedata og fremkommelighed / trængsel

  • Michael Knørr Skov COWI A/S
Keywords: travel speeds, congestion, GPS, databases, fleet data

Abstract

I Transport- og Energiministeriets "Projekt Trængsel" (2004) blev det anbefalet, at analyser af trængsel og fremkommelighed baseres på tidsstemplede positioner opsamlet under kørsel. COWI har igennem et udviklingssamarbejde med firmaet 3x34 Transport og Danmarks Radio opbygget et samlet system til kortlægning af trængsel og fremkommelighed samt publicering af trafikinformation. Formålet er gennem kortlægning af rejsehastigheder dels at kunne følge trængslens historiske udvikling og dels at kunne levere realtidsinformation på et bredt udsnit at det overordnede vejnet. Resultaterne giver nyttig viden til brug inden for praktisk trafikplanlægning og logistik.

Kortlægningen af rejsehastigheder har brede anvendelsesmuligheder. 3x34 Transport får igennem udviklingssamarbejdet styrket sin ruteplanlægning ved at tage højde for nedsatte rejsehastigheder pga. trængsel. Det giver bedre muligheder for at informere kunderne om forventede leveringstidspunkter. DR udvider sit grundlag for trafikmeldinger og udbud af informationsservices til trafikanter. COWI nyttiggør den nye viden om rejsehastigheder dels i udvikling af analyseværktøjer og dels i nuværende ydelser inden for trafikplanlægning og trafikledelse for både biltrafik og kollektiv trafik.

Published
31-12-2007