Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem

  • Simon Bojer Sørensen Vej & Trafik, Aalborg Universitet
  • Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
Keywords: RUC, road user charge, road pricing, GNSS, GPS, satellite, AKTA, Copenhagen, map matching

Abstract

I dette paper beskrives opbygningen af en model af et takstsystem, som skal fungere i et satel- litbaseret kørselsafgiftssystem. Modellen er forholdsvis simpel og bygger på et buffersystem, og der anvendes således ikke nogen avanceret map matching.

Det beskrives, hvordan modellen afprøves med tilfældigt udvalgte log-data fra AKTA- forsøget, som er af ringere kvalitet end gennemsnittet. Modellens beregnede priser for bili- sternes køreture sammenholdes med en "korrekt" pris baseret på manuelt udpegede ruter.

Konklusionen er, at den anvendte model er i stand til at beregne priser som i mere end 80 % af tilfældene afviger mindre end +/- 2 % fra de korrekte priser.

Slutteligt er der nogle diskussionsemner, som kan tages op efter oplægget.

Published
31-12-2007