Den Europæiske Transtools trafikmodel

  • Otto Anker Nielsen CTT, Danmarks Tekniske Universitet
  • Christian Overgård Hansen CTT, Danmarks Tekniske Universitet
  • Thomas Israelsen Rapidis Aps.

Abstract

Artiklen vil præsentere den Europæiske Transtools Trafikmodel, der er EU kommissionens nye trafikmodel. Transtools beskriver alle transportmidler og omfatter både persontransport og gods. Modellen beskriver traditionelle trafikeffekter som rutevalg, transportmid- delvalg og turfrekvens, men den har derudover modeller for multimodale transportkæder og logistikkæder for gods. Derudover er den regionaløkonomiske model CGEurope indeholdt i det samlede modelsystem, ligesom der er en mere detaljeret delmodel for handel.

DTU har haft en central rolle i forbindelse med projektet, idet DTU har haft ansvar for sammenkobling af de forskellige delmodeller. Det danske firma Rapidis har stået for en ArcGIS baseret brugerflade til modellen. Derudover har DTU stået for rutevalgs- og assignment modellerne. Modellen er IPR fri (Intellectual Property Rights), hvilket betyder at tredjepart kan få adgang til modellen og dens datagrundlag.

Published
31-12-2007