Bruk av nytt personmodellsystem i Norge til å etablere trafikk- og transportprognoser og til ulike analyser i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010-2019

  • Oskar Kleven Tverretatlige arbeidsgruppe for transportanalyser, Nasjonal transportplan
Keywords: transport models, forecast

Abstract

Dette ”paperet” belyser kortfattet bakgrunn og organisering av utviklingen av transportmodeller for persontransport i regi av transportetatene og Avinor.
”Paperet” beskriver også etableringen av grunnprognosene som benyttes som grunnlag for Nasjonal transportplan 2010-2019 og de analysene som skal gjennomføre i forhold til utvalgte strategier.

Published
31-12-2007