Udvikling i spritkørsel i Danmark - hvordan får vi knækket kurven igen?

  • Tove Hels DTU Transport
  • Søren Rude DTU Transport
  • Inger Marie Bernhoft DTU Transport
Keywords: drink driving, alcohol, car drivers, accident development, road safety

Abstract

Denne artikel omfatter analyse af personskadeuheld med spirituspåvirkede motorførere i årene 1968-2004 og analyse af kriminalstatistikkens afgørelser for motorføreres spirituskørsel i 1993-2004.

Ca. 11.000 motorførere blev dømt for spirituskørsel om året. 90 % af de dømte førere var mænd. Antallet af spiritusuheld steg jævnt hen over ugen, og flest uheld skete nætterne mellem fredag og lørdag og mellem lørdag og søndag. Den typiske fører dømt for spiritusuheld er håndværker eller har 9. klasse som højest fuldførte uddannelse. En lille, men relativt konstant fraktion af spirituspåvirkede førere uden kørekort kommer i uheld.

Per capita uheldsraten for unge spirituspåvirkede førere var højere end for voksne gennem hele perioden, men den faldt kraftigere, hvorfor kurverne nærmer sig hinanden. Per capitaraten af afgørelser for unge spiritusførere er imidlertid i stigning. Per capitaraten for ældre aldersgrupper har tilsyneladende nået et nogenlunde konstant niveau.

Published
31-12-2007