Interview med spiritusbilister

  • Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Keywords: interview, drink driving, drunk drivers

Abstract

I forbindelse med undersøgelsen ”Karakteristik af spiritusbilisten” fra Danmark TransportForskning blev der foretaget interview med 72 personer sigtet for spirituskørsel. Med baggrund i denne undersøgelse diskuteres interviewmetodens anvendelighed som forskningsmetode i denne sammenhæng. Ved hjælp af eksempler fra undersøgelsen vises det, at interview kan tilvejebringe viden, man ikke har adgang til fra andre datakilder. Validiteten af de interviewedes udsagn diskuteres og endelig påpeges vigtigheden af selve interviewspørgsmålenes formulering for kvaliteten af undersøgelsens konklusioner.

Published
31-12-2007