Fra feltarbejde til fremvisning - trafiksikkerhed gennem brugerdreven innovation

  • Birgitte Geert Jensen Arkitektskolen Aarhus
  • Michael Keissner Designit A/S
Keywords: research methods, userdriven innovation, design proces, traffic safety

Abstract

Med workshoppen ”Brugerdreven Innovation i praksis – fra observation til prototype på 5 dage” har Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Århus og Designit A/S arbejdet på at tænke i nye og meget alternativ baner for at sikre trafiksikkerheden for cyklende børn.

Deltagerne har gennem opgaven ”hvordan kan vi øge trafiksikkerheden for cyklende børn i alderen 7-14 år” gennemgået et næsten komplet brugerdreven designforløb indeholdende følgende elementer:

  • Feltarbejde
  • Behandling af empiri
  • Idéskabelse
  • Rapid prototyping

De studerendes vidt forskellige indgangsvinkler resulterede i 10 konkrete innovative produkter, der aldrig er set før.

Workshoppen havde yderligere det formål at sætte fokus på tværfagligt samarbejde, og hvordan arkitekter og ingeniører kan få indsigt i og udnytte hinandens kompetencer.
I dette paper præsenteres workshoppens proces og resultaterne af de studerendes arbejde.

Published
31-12-2007