Tilmelding af Indlæg til Trafikdage på Aalborg Universitet

  • Ida Bytoft Center for Trafik, Københavns Kommune

Abstract

På baggrund af et ønske om at optimere parkerings mulighederne i Københavns Kommune, blev der iværksat en større undersøgelse af muligheden for at opnå dette, ved eksempelvis at ændre længdeparkering til skåparkering, hvor tværprofilet tillader det.

Dette medførte et ønske om en afklaring af de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, for specielt de lette trafikanter, med fokus på cyklister. Hypotesen i Københavns Kommune har hidtil været, at risikoen for cyklister var større ved skråparkering end ved parallelparkering

Analyserne viste:

  • At der er muligheder for at forøge antallet af parkeringspladser. En ændring af gadeprofilet fra længdeparkering til skråparkering kan medvirke til at øge antallet af parkeringsmuligheder afhængig af lokale forhold og den konkrete løsning
  • At risikoen for personskadeuheld kan formindskes ved at ændre gadeprofilet fra længdeparkering til skråparkering. Endvidere er risikoen for en alvorlig tilskadekomst mere end dobbelt så stor ved længdeparkering som ved skråparkering.
Published
31-12-2007