Forskning, Udvikling og Demonstration i Vejdirektoratet

  • Gert Ahé Vejteknisk Institut, Vejdirektoratet
  • H. J. Ertman Larsen Vejteknisk Institut, Vejdirektoratet
  • Carsten Bredahl Nielsen Vejteknisk Institut, Vejdirektoratet
Keywords: research, development, demonstrations, international network, road technology

Abstract

Samarbejde og videndeling på tværs af landegrænser er essentielt for innovation og i sidste ende implementering af nye materialer og metoder i den danske vejsektor. Vejdirektoratets deltager derfor i en række internationale netværk inden for forsknings- og udviklingssamarbejde. Der er brug for Forskning, Udvikling og Demonstration (FUD) for at skabe Fremtidens Vej. Vejdirektoratet indleder derfor i 2007 en strategisk satsning på demonstrationsprojeker, hvor entreprenører, rådgivere og vejbestyrelser har mulighed for at demonstrere ny og lovende teknologi til Fremtidens Vej. Tanken er at vise, hvordan nytænkning og tværgående samarbejde kan spare ressourcer i vejsektoren og samtidig hjælpe til med at vælge de elementer, hvor man får mest valuta for pengene. Artiklen sammenfatter to artikler om emnet fra Dansk Vejtidsskrift 08/07.

Published
31-12-2007